Biografia de Baden Powell

badenPowell1En apropar-nos als orígens del moviment escolta, veiem que bàsicament l'escoltisme i el guiatge (les noies escoltes) van sorgir gràcies a aquest personatge, que va ser el creador i l'impulsor del moviment. Tot va començar quan Robert Baden-Powell, que era un militar anglès, va escriure un manual en què explicava com s'havia de seguir una pista i com viure al aire lliure, adreçat sobretot als soldats. El títol era Aids to scouting. Baden-Powell va fer-se especialment famós al Regne Unit en obtenir la victòria en el setge de Mafeking (1900), durant la Guerra dels Bòers, a Sud-àfrica. Durant aquest setge va confiar unes petites tasques auxiliars a nois d'entre dotze i tretze anys, i va fer ús de coses que havia escrit en el llibre. Quan tornà a Anglaterra era considerat un heroi, i molts nois entusiasmats van llegir el seu llibre.
L'estiu del 1907, Baden-Powell va reunir una vintena de nois de procedències molt diverses a l'illa de Brownsea, al sud d'Anglaterra, i els proposà una acampada amb diverses activitats de rastreig, de descoberta de la natura, amb una organització basada en els petits grups i en l'autogestió. Aquest fou el primer campament escolta, i fou aquí quan s'adonà de les ganes de viure i de fer coses de la joventut. Content de l'experiència, el 1908 adreça una proposta directa als nois: uns fascicles mensuals que, reunits en el llibre Scouting for boys, seran l'eina bàsica de l'escoltisme. Al poc temps molts dels nois que havien llegit el seu llibre es feren escoltes.

El 1910, a instàncies del rei Eduard VII i per la gran força que havia pres el moviment escolta, Baden-Powell abandonà l'exèrcit i va dedicar-se exclusivament a l'escoltisme.

L'escoltisme havia nascut en el món masculí, però moltes noies s'hi interessaren també. Va quedar anunciat en una manifestació al 1909 al Crystal Palace de Londres. Baden-Powell s'hi posà a treballar, però el moviment escolta femení, el que després serien les girl guides o noies guies, no va engegar fins després del 1912, en què Baden-Powell es casa amb Lady Olave i ella se n'ocupà.

El 1912 constata l'èxit del seu llibre Aids to scouting, utilitzat en algunes associacions d'adolescents que aprofiten les estones de lleure amb finalitats educadores, però això no va agradar Baden-Powell, ja que el seu llibre anava destinat a soldats i no a nois. Per això, reescrigué la seva proposta Scouting for boys, i deixava ben clar que "la disciplina i les activitats militars són justament el contrari del que interessa treballar a l'escoltisme".

El colonialisme i el final de la Primera Guerra Mundial havien estat el moment històric en què veié la llum l'escoltisme; a Baden-Powell li interessava crear i preparar un conjunt de ciutadans responsables i decidits i capaços de fer servei als altres.

El 1920 Baden-Powell fou nomenat Cap Escolta Mundial i el 1930 la seva dona era Cap Guia Mundial.

Baden-Powell va viatjar arreu del món al servei de l'escoltisme. Va crear les jamborees (trobades d'escoltes i guies) mundials, va fundar l'Organització Mundial de l'Escoltisme, va escriure llibres per als escoltes i per als caps d'unitat. Finalment, ell i la seva dona es retiraren a l'Àfrica quan ell tenia 83 anys, i allà morí.

Baden-Powell parlava de manera que els nois i noies l'entenien de seguida. Les seves paraules eren plenes de serenor i de saviesa, li agradava molt la broma i el teatre, era rialler i actiu. Va tenir intuïcions educatives molt avançades per a la seva època i que després s'han aprofitat en molts terrenys pedagògics (el valor de la responsabilitat, de l'estímul positiu, de l'agrupació en petits nuclis, de l'autogestió, de la natura com a marc privilegiat per a l'educació, etc.).

Li agradava crear lemes o frases que fossin fàcils de recordar perquè els nois i noies tinguessin sempre clars els seus objectius de creixement. Alguns dels lemes que l'escoltisme s'ha fet seus són "sempre a punt" (en anglès, Be Prepared, amb unes sigles —BP— que coincideixen amb les inicials de Baden-Powell); "tant com puc"; "procureu deixar les coses millor de com les heu trobat"; "el gran ajuda el petit", etc.