Clan (Truc)

Foto Clan 
Colles de Clan durant la fetsa de Passos. 

El Clan (Truc) és la proposta que Minyons Escoltes i Guies de Catalunya fa als joves de cara a la seva realització personal plena, en grup, per l'acció al servei de la comunitat, formant part del moviment escolta, ajudant-los a conèixer millor la realitat que els envolta, a prendre gust per les responsabilitats i a realitzar en grup les accions de servei a la comunitat. Al nostre agrupament en diem tradicionalment clan, i està format per colles d’entre 5 i 12 joves d’entre 17 i 21 anys, nois i noies barrejats. El clan està format per les diverses colles, i totes elles juntes formen la unitat de truc o el clan de l'agrupament.

Les Colles

La Colla Novells

La colla que comença el seu procés en el clan s'anomena Colla Novells, i es constitueix amb els nois i noies que ja han superat la seva etapa al grup de pioners i caravel·les i amb altres joves que accepten la proposta de creixement i de servei que representa el clan.

La Colla Novells, segueix un procés que es refà cada any, i té un cap de colla, que és un jove una mica més gran, proposat pel Consell d’Agrupament per acompanyar els novells en el seu primer any al clan, presentar-los la proposta de servei i ajudar-los en el seu creixement.

Les altres colles

A partir del segon any, cada colla segueix un procés propi, en què el servei personal de cada company del clan i els serveis conjunts en colla són el centre de l’activitat. Cada colla designa entre els seus membres un cap de colla, i tots els caps de colla, juntament amb l’animador/a del clan, formen el Consell de Coordinació, on es tracten dels diversos aspectes de funcionament de la unitat. L’animador/a és un cap proposat pel consell d’agrupament que vetlla per la coordinació entre les colles, fa propostes de creixement als companys del clan i coordina l’activitat general de la unitat amb el consell d’agrupament.

La proposta que es fa a les colles inclou la realització d’un projecte de servei a llarg termini i acaba amb la proposta de l’investiment, un acte de compromís personal i adult en què l’escolta o guia confirma la voluntat que els valors apresos durant la seva etapa escolta regeixin tota la seva actuació futura.

Objectius del Clan

Programa de Desenvolupament:

CAMP VERD (encara com a Pioners i Caravel·les)

 • Etapa de Novells (Descoberta) -  Carta dels companys
  Viure una vida intensa de Colla amb un programa d'activitats freqüent i intens en la línia de la Ruta dels Companys.
 • Colla 2n any (Treball de le rutes amb la colla) -  Pas del desert
  Viure una experiència personal en cada una de les 5 pistes de desenvolupament de l'escoltisme. Acaba amb el Pas del Desert, temps per a revisar el propi engatjament i escollir un servei durable i personal.

ENGATJAMENT (Servei i Compromís personal)

 • Colla 3r any (Serveis conjunts)
  Escollir i tenir una responsabilitat a l'interior o exterior del Clan. Seguir una formació determinada per a adquirir les habilitats necessàries.
 • Colla 4t any (Projecte final Colla) -  Investiment
  Projecte final de Colla. Revisió sobre el propi projecte personal de vida. Investiment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colles de l'Agrupament

Colles Actuals: