El Cant de la promesa

cantant

 

 

Davant de tots em dono, pel meu honor,

i a vós sols m’abandono, Déu meu, Senyor!
Preneu la prometença que us faig joiós:
el cor, la sang, la pensa seran per vós.

Compliré sens fatiga el meu servei,
la llei escolta em lliga a vostra llei.
A punt d’ajudar els altres sempre estaré
i de la pàtria els deures jo compliré.