Estol (Llops i Daines)

 

Foto Estol

Unitat de l'Estol durant la festa de Passos.

Contacta amb els caps

estol@aeignuria.cat

L'Estol (o Aplec) està format per uns 24 nens i nenes d’entre 8 i 11 anys, repartits en un nombre semblant i organitzats en quatre petits grups anomenats sisenes. La sisena és la cèl·lula de participació en la vida del grup i en el gran joc permanent que porta a terme. Està formada per sis membres. Tenen uns elements identificatius tals com el nom de la sisena: roja, negra, la marró i grisa (colors del pelatge de diversos llops), la insígnia i el crit que els distingeix de les altres sisenes. Aquestes sisenes es constitueixen al final del primer trimestre o a començaments del segon. En la formació de sisenes cal tenir en compte que estigui formada per un nombre semblant de nens i nenes, que hi hagi equilibri entre els nous, els del segon any i els del tercer any. Les sisenes continuen un any rere l’altre. Els nous passen a ocupar el lloc que han deixat els qui han passat d’unitat. Dins les sisenes es reparteixen les feines en càrrecs establerts.

Les activitats del grup es poden dividir en tres formes:

 1. Joc, que pot ser al cau, a la vila, a la muntanya, a la platja, etc. Aquest joc tant pot ser lliure, a partir del material que hi ha al cau, del que hom a trobat al bosc, d’un conte, etc., com també pot ser previst, quan es va a algun lloc per fer el que hom ha previst, o dirigit, si ha estat aportat pels caps.
 2. Taller, quan en comptes de ser un joc es tracta d’una activitat d’aprenentatge.
 3. Descoberta, quan es fan visites a llocs, s’expliquen contes, es fan explicacions, es va al cinema, etc.

Quan un joc pren consistència i durada neix l’acció. Els nens i nenes pensen com es podrà jugar millor, on caldrà anar, què caldrà portar, com cal fabricar els objectes necessaris pel joc. L’acció comporta feina per a cada una de les sisenes (taller de l’acció). És coordinada pel Consell dels Traçuts (caps, segons i nens o nenes amb especialitats tècniques dins l’estol que hi siguin cridats). Acabada l’acció és revisada solemnement al Consell de Roca.

L’Estol s’organitza en institucions, que són les vies de participació dels nens i nenes en la gestió de la unitat i relacionen les sisenes entre elles.

 • Reunió: temps de trobada, aprenentatges, discussió, acord, organització de les activitats col·lectives.
 • Consell de Roca: reunió de tots en ocasions solemnes del grup.
 • Taula: assemblea restringida on es van solucionant els problemes de govern menors, es vetlla pel bon funcionament de l’estol i l’adaptació dels nens i nenes. Està formada per caps i siseners.
 • El Consell de Traçuts: format per caps, segons i nens i nenes amb especialitats tècniques. Assegura la coordinació de les activitats.

Objectius de l'Estol

El pla de progressió personal està dividit en tres períodes que omplen els tres anys d’estada a l’Estol. Normalment cal que es distribueixin de la següent manera:

 1. Des de l’arribada d’un noi o noia a l’estol fins que fa la promesa.
 2. Des de la promesa fins a la fi del curs següent.
 3. El tercer any d’estada al grup.

1r període: Viure els jocs del grup a satisfacció de tots, fer uns aprenentatges mínims, desenvolupar unes activitats que es reflecteixen en uns hàbits: espavilar-se, estar contents, perdre la por, escoltar...

2n període: Desenvolupar els aprenentatges d’acampada, coneixement de la natura, de la ciutat, cuina, i tècniques diverses que el preparen per adquirir una responsabilitat més endavant. Començar a tenir petites responsabilitats a la sisena: material, correu.. i en algun cas es pot ser el segon de sisena.

3r període: Compromís de servei a la sisena o a l’estol.

Sisena

 • Sisener: responsable de la coordinació, ordre i bon funcionament de la sisena. També és responsable de l’adaptació i l’aprenentatge dels més petits.
 • Segon sisener o segon de sisena: es reparteix amb el sisener les feines, porta el control i l’administració de la sisena.
 • Estol: responsabilitzar-se d’algun servei a l’estol: inventor, animador, reporter, decorador, joglar, etc.

La llei

En cadascuna de les etapes del progrés personal es proposa un personatge que permet descobrir valors: Mowgli i la Llei de la Selva, Francesc i el Càntic de les Criatures i la pregària per la pau, i Jesús i les Benaurances. L’estol tria la seva Llei a partir dels textos proposats.

Promesa de llops

És un acte personal que fa el nen o nena acceptant una proposta de compromís que li fan els caps en nom del moviment. Fonamentalment aquest fet comporta l’entrada del noi o noia a l’Estol i l’acceptació de les seves normes i l’acceptació del noi per part del grup i el compromís d’aquest a ajudar-lo a créixer.