La Nostra Promesa

promesa noi 

Pel meu honor, i amb la gràcia de Déu,

prometo fer tot el que pugui 
per complir el meus deures envers Déu i la Pàtria, 
per ajudar tothora l’altra gent
i per obeir la llei escolta.

promesa noia