INFORMACIÓ DE CONTACTE

  • Carrer de la Diputació, 277, 08007 Barcelona
  • secretaria.aeignuria@gmail.com
  • Dissabtes de 17:00pm a 19:30pm